SealEco BV kiest met Totaal Dak Concept voor duurzame kwaliteit.

SealEco BV is toegetreden tot Totaal Dak Concept: een nieuw samenwerkings- en innovatieplatform dat als belangrijkste doelstelling heeft technisch optimale en integrale dakconstructies te realiseren. Totaal Dak Concept bestaat uit autonome A-producenten die complementair zijn, innovatief en over specifieke expertise en ervaring beschikken.

Samenwerking
Afhankelijk van de te realiseren dakconstructie werkt SealEco BV samen met een of meer leden van Totaal Dak Concept. Doordat alle fases van het bouwproces binnen deze samenwerking kunnen worden ingevuld, kan het beste eindresultaat worden behaald: dakconstructies die duurzaam zijn, waterdicht, stormvast en uitstekende isolatiewaarden hebben.
Adviseren en informeren
Daarnaast richt Totaal Dak Concept zich op het adviseren en informeren van opdrachtgevers, architecten en verwerkers. Hierbij gaat het niet alleen om de technische aspecten van de dakconstructies, maar ook om andere zaken, zoals regelgeving met betrekking tot Arbo, veiligheid en energieprestaties. De website van Totaal Dak Concept is voor een belangrijk deel op actieve informatievoorziening gericht. Zo is de uitstekende bestekservice gratis te raadplegen door architecten en opdrachtgevers.
Duurzame kwaliteit
Met dit nieuwe initiatief wil Totaal Dak Concept tegenwicht bieden aan het versnipperde aanbod van goedkope materialen en kwalitatief minder goede verwerking. Een lagere prijs kan op korte termijn aantrekkelijk zijn, maar op langere termijn kan dat door gebrek aan duurzame kwaliteit juist kostenverhogend werken. Totaal Dak Concept kiest voor duurzame kwaliteit.