Waterbuffering

Een veel voorkomend probleem bij hevige regenval; putten die het overtollige water niet af kunnen voeren en de straten komen onder water te staan. Door de verstedelijking kunnen de grote pieken tijdens stortbuien niet goed genoeg afgevoerd worden. Een waterbuffer dient zich hier aan als de juiste oplossing voor deze situaties. Het hemelwater wordt opgevangen en na verloop van tijd geleidelijk afgevoerd waardoor overstromen tot het verleden behoort. SealEco biedt u de juiste duurzame waterafdichting voor uw waterbuffer projecten.

GERELATEERDE INFORMATIE