Kwaliteit en Milieu

SealEco biedt u innoverende lucht-, geluid- en waterafdichtingsproducten en oplossingen die u in staat stellen energie te besparen en het milieu te sparen. Bovendien bevorderen deze producten de duurzaamheid van uw constructies en gebouwen.

Onze klanten moeten altijd het gevoel hebben dat zowel onze producten als onze oplossingen  voldoen aan hun verwachtingen en hun behoeften. Dit wordt bereikt door kwaliteit gedreven teamwork waarbij elke afzonderlijke activiteit samen met alle andere activiteiten in onze organisatie resulteert in tevreden en trouwe klanten.

Richtlijnen voor  SealEco

“Eco” is niet alleen maar een onderdeel van onze bedrijfsnaam. Het is een onderdeel van onze strategie. We streven naar een zo laag mogelijk milieu impact in alle aspecten en op ieder niveau van onze organisatie. Dit is een continue inspanning en een natuurlijk onderdeel van onze strategie.

Productontwikkeling en productie moeten gevoerd worden met in acht name om het gebruik van grondstoffen en energie te beperken.

  • Bij de keuze van leveranciers zal men altijd rekening houden met hun verbintenis naar het milieu.
  • We zullen overlast van geluid en reuk minimaliseren.
  • Wij zullen onze werknemers en vakgenoten ontwikkelen en motiveren.
  • We zullen binnen de opgemaakte tijdsschema’s en kwaliteitsvoorschriften, onze klanten voorzien van producten en service.
  • Wij zullen constant onze werkmethodes verbeteren met het oog op betere resultaten.
  • Wij zullen alle wetten, aanbevelingen en vereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten volgen, maar bovendien constant zoeken naar verbeteringen van kwaliteit en bescherming van het milieu.

Bron    :  SealEco AB Quality- and Environmental Policy;
Datum:  2016-01-07

GERELATEERDE INFORMATIE